Programy Unijne

Home / Programy Unijne

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel operacji: Podniesienie jakości usług poprzez zakup wyposażenia i instalacji OZE oraz stworzenie dwóch miejsc pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną, Opis operacji: Planowana Operacja polega na zakupie i montażu nowych mebli hotelowych oraz instalacji termodynamicznej pompy ciepła.

Zakup mebli hotelowych związany jest z doposażeniem istniejących pokoi w zestawy meblowe oraz wyposażenie 2 apartamentów. Doposażenie pokoi w meble obecnie niewystępujące, takie jak dodatkowe szafy ubraniowe, minibary, krzesła, toaletki, oraz wyposażenie apartamentów w meble wypoczynkowe, łóżka, stoliki i szafki. Dodatkowo zakupione będą łóżka (dostawki) w celu zwiększenia miejsc noclegowych. Zakupy te mają na celu podniesienie jakości usług oraz zwiększenie miejsc noclegowych. Drugim zadaniem inwestycyjnym będzie zakup instalacji pomp ciepła, które będą miały pozytywny wpływ na zapobieganie zmian klimatu.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „LOKIS” JOACHIM CZORNIK
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
Dotacja na kapitał obrotowy dla P.U.H Lokis Joachim Czornik

Celem projektu jest zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

Dofinansowanie projektu z UE: 129 862,23

Dotacja na Kapitał obrotowy
Umowa nr: POIR.03.04.00-24-0066/20-00